Fødselsstart

Hva er det forskjellige stadier du går gjennom når du føder? Når skal du dra til kvinneklinikken og hva kan du forvente? Dette er en del av Gudrun Abascals guide om omkring fødselen.