Stock-Image12

Telefonsamtalen til fødeavdelingen

Mange foreldre som ringer til fødeavdelingen, ønsker bare å forhøre seg og få gode råd av en jordmor. De fleste lurer på om fødselen har startet, og når de skal ta turen til fødeavdelingen. Når dere ringer, trenger jordmoren noen opplysninger:

– den gravides personnummer – hvor dere bor – hvor ofte veene kommer – hvor vondt veene gjør – om vannet har gått – om det er noen blødninger – hvordan barnet ligger – om barnet sparker – hvordan graviditeten har vært – om den gravide tar noen legemidler.

Disse spørsmålene kan sikkert føles frustrerende – dere vil kanskje bare høre: «Kom hit, så tar vi hånd om dere».

Det er ikke uvanlig at det er den gravides partner som tar denne telefonsamtalen og informerer om situasjonen, svarer på spørsmålene og tar imot rådene fra jordmoren. Hvis alt er tydelig og kommunikasjonen med jordmoren fungerer godt, er det helt i orden. Men samtidig kan det være slik at partneren etter hvert spørsmål må spørre den gravide for å kunne gi et svar. Det kan gjøre det vanskeligere å ta stilling til hva som skal gjøres. Annenhåndsinformasjon kan være vanskelig å tolke. I visse situasjoner er det derfor bedre om det er den gravide selv som snakker med jordmoren. Ved å høre på den gravides tonefall og pust kan jordmoren danne seg en bedre oppfatning av situasjonen.

Når det handler om andre ting

Telefonsamtalen kan også handle om plager og bekymringer knyttet til graviditeten. For eksempel er en vanlig årsak til en slik telefonsamtale at barnet ikke beveger seg eller ikke sparker som før (mindre eller annerledes). Det er viktig at du hører fra deg når du lurer på noe. Før telefonsamtalen avsluttes, pleier jordmoren å ta en oppsummering av det dere har blitt enige om.

Husk at det er bedre å stille ett spørsmål for mye enn ett for lite. Dere skal føle at dere har fått svar på det dere lurte på.

Sources: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.