BBHJ-Prenatal (6)

Når skal jeg dra til fødeavdelingen?

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Når du skal dra til fødeavdelingen, kommer an på om du venter ditt første barn eller har født før.

Råd til deg som venter ditt første barn

  • Når veene kommer så tett som tre ganger på ti minutter, varer i rundt 60 sekunder og tiltar i styrke og smerte, skal du dra til fødeavdelingen.
  • Hvis vannet har gått og veene ikke har begynt ennå, vil vi at du kommer inn til kontroll. Er alt normalt og veene ikke har begynt ennå, kan du reise hjem igjen. I tiden du er hjemme etter dette, vil vi at du tar tempen for å undersøke om du utvikler feber, holder oversikt over om fostervannet skifter farge, og følger med på om barnet beveger seg som vanlig. Det er vanlig å avvente opptil 48 timer før fødselen settes i gang dersom vannet har gått.

Råd til deg som har født før

  • Ta hensyn til hvordan det var ved foregående fødsel eller fødsler. Hvordan tenkte du da? Hvordan var forløpet?
  • Når veene kommer så tett som to ganger på ti minutter, er det tid for å reise til fødeavdelingen.
  • Hvis vannet har gått og veene ikke har begynt, gjelder samme rutine for deg som for førstegangsfødende – se over.

Disse rådene er generelle og kan variere fra kvinne til kvinne. I samråd med jordmoren på klinikken finner du selv ut når det er best for deg å ta turen til fødeavdelingen. I artikkelen «Telefonsamtalen til fødeavdelingen» kan du blant annet lese hvilke spørsmål vi må stille og få svar på.

Kilder:

  • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.