pregnant-193850 1920

Besøk i svangerskapsuke 41

Ida Nyström

ByIda Nyström

Jordmor

Den her kontrollen kalles for trivselkontroll på de fleste sykehus rundt om i landet. Da sjekkes babyen med ultralyd for å se at allt er normalt. Vid avvikende funn må videre planlegging gjøres sammen med din fastlege eller jordmor.

Nå har du gått fire dager over termin og det kan i noen tilfelder bli aktuellt for en prat om igangsettelse av fødsel. Hvis du er frisk og babyen har det bra, kan du avvente spontan fødselsstart frem til uke 42+0. Hvis du føler tegn på fødselsstart må du kontakte ditt sykehus og fødeavdelingen der du planlegger at føde.

Kilder: - Helsedirektoratet: Svangerskapsomsorgen