Mary Light-the-way-doula (23)

Tvillingfødsel

Rundt 1,5 % av alle fødsler er tvillingfødsler, og omtrent halvparten av disse skjer før svangerskapsuke 37. Selve graviditeten før tvillingfødsler er som regel tøffere og innebærer flere plager for den gravide. Risikoen for diverse komplikasjoner er større for både mor og barn. Det innebærer at kontrollene under graviditeten skjer tettere og at barna fødes før svangerskapsuke 37–38 om alt har vært normalt frem til da. Dersom fødselen skal skje vaginalt, ønsker man også at det første av barna som skal fødes, ligger med hodet nedover. Hvordan barn nummer to ligger, er ikke like viktig, ettersom dette kan endres etter at barn nummer én er født.

Selve åpningsfasen og frigjøringsfasen er i prinsipp like som ved fødsel av ett barn. Når barn nummer én er født, danner det seg raskt en oppfattelse om hvordan barn nummer to ligger. Ligger det med hodet ned, noe som er fordelaktig, og barnets hjertelyd er normalt, gjøres det ingenting. Da venter vi bare til veene fortsetter og barn nummer to blir født. Vi pleier å si at vi venter cirka 30 minutter før det settes inn noen tiltak. Det vanligste tiltaket vil i slike tilfeller være å ta hull på slimposen til tvilling nummer to, slik at vannet går og barnet trenger ned i fødselskanalen. Som regel gis det i tillegg et riestimulerende middel, og da blir barn nummer to som oftest født i løpet av en time. Når begge barna er født, kommer morkaken, akkurat som under en vanlig fødsel. Morkaken kan se forskjellig ut avhengig av om det er snakk om én- eller toeggede tvillinger.

Kilder: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.