anknytning_241930037

Tilknytning

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Forskning viser at det er viktig med fysisk kontakt i spedbarnsperioden, og at dette påvirker barnets relasjonsmønster for resten av livet. Flere studier viser at barn som blir båret, er tryggere, gladere og gråter mindre enn barn som ikke blir det.

Bæringen gjør at barnet føler seg elsket og velkommen. Hvordan våre omsorgspersoner tar seg av oss når vi er små, preger vår evne til å danne relasjoner også i voksen alder.

Det er i løpet av barnets to første leveår at tilknytningsevnen utvikles aller mest, og det er også i denne perioden grunnlaget for relasjonen mellom deg og barnet dannes.