BBHJ-Prenatal (8)

Noe å tenke over før fødselen

– Er det noe jordmoren bør vite om deg og partneren din før fødselen for å kunne støtte dere best mulig? – Hvilke reaksjoner og følelser kan smerten vekke hos deg? Er det viktig for deg å slippe smerte, er det greit med en viss smerte, eller tar du det som det kommer? Hvordan kan partneren din og personalet hjelpe deg? – I hvilken kroppsstilling føler du deg mest trygg og konsentrert? – Hvor viktig er følelsen av kontroll for deg? Kan partneren eller jordmoren hjelpe deg med det? – Er det noe spesielt du er urolig eller redd for? Kan jordmoren hjelpe deg med å bli kvitt frykten? – Har dere som nybakte foreldre noen tanker om hvordan dere skal ta dere av det nyfødte barnet? – Har dere noen spesielle følelser og tanker rundt amming og den første tiden med barnet? – Hvordan kan personalet hjelpe dere å få en god start på foreldrelivet?

Sources: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.