pre eclampsia

Svangerskapsforgiftning

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Under en graviditet skjer det forandringer i blodsirkulasjonen – den tilpasses graviditeten, man får mer blod, og motstanden i årene reduseres. Det innebærer at det er vanlig at blodtrykket synker i starten av graviditeten. I løpet av den andre delen av graviditeten begynner blodtrykket å stige igjen. Det er helt normalt, og de fleste vil ikke påvirkes noe særlig av dette.

Men dersom blodtrykket stiger for mye, kan det være tegn på komplikasjoner. En slik komplikasjon er svangerskapsforgiftning. Det første som skjer, som man ikke kjenner selv, er at blodtrykket stiger, og det økte trykket fører til at proteiner lekker ut i urinen. Dette kalles preeklampsi eller svangerskapsforgiftning. På de regelmessige etterkontrollene tas det alltid blodtrykk og ofte også urinstrimmeltest. Det gjøres for at eventuell svangerskapsforgiftning skal kunne oppdages så tidlig som mulig. Normalt blodtrykk under graviditeten skal ligge under 140/90. Har man høyere enn det, klassifiseres det som høyt blodtrykk, eller hypertoni. Dersom man har høyt blodtrykk i kombinasjon med protein i urinen, stilles diagnosen preeklampsi, det vil si svangerskapsforgiftning.

Dersom det økte blodtrykket og preeklampsien ikke behandles, kan flere av organene i kroppen bli påvirket. I sjeldne tilfeller kan det medføre en mer alvorlig diagnose og kramper, kalt eklampsi. Dette kan igjen føre til en tilstand som heter HELLP – en livstruende tilstand som påvirker blodets evne til å koagulere samt de fleste organene i kroppen.

Blodtrykk og forekomsten av protein i urinen måles på svangerskapskontroll, men det finnes visse symptomer som du som venter barn bør være oppmerksom på:

• Hodepine – det økte blodtrykket gir en trykkende hodepine som ikke lar seg behandle med paracetamol eller hvile. • Hevelser – når proteinet lekker ut i kroppen, binder det væske. • Påvirking av synet, kan oppleves som en slags flimring for øynene. • Kvalme eller oppkast. • Generell sykdomsfølelse. • Smerte under høyre ribbein.

Flere av disse symptomene er helt normale under en graviditet, men det er likevel viktig å få undersøkt og eventuelt utelukket at de ikke er tegn på svangerskapsforgiftning.

Generelt sett er svangerskapsforgiftning sjeldent og forekommer bare i ca. 2–10 % av alle graviditeter. Hvis du har gjennomgått en graviditet uten påvirkning på blodtrykket, er det uvanlig at blodtrykket påvirkes i påfølgende graviditeter. Svangerskapsforgiftning er vanligere blant førstegangsfødende. To av tre som rammes, er førstegangsfødende.

Vi vet fremdeles ikke hvorfor svangerskapsforgiftning oppstår, men det antas at årsaken er det som kalles multifaktoriell, altså sammensatt. Alder, røyking, vekt, arvelighet og typen graviditet er noen av faktorene.

Årsaken til svangerskapsforgiftning er som sagt ikke helt klarlagt. Det vi imidlertid vet, er at det oppstår forandringer i morkaken som medfører at næringstilførselen til barnet kan påvirkes. De som rammes av dette, følges derfor nøye opp med tette ultralydkontroller der barnets vekst og gjennomstrømningen i navlestrengen kontrolleres.

Kilde:

  • Myles Textbook for Midwives 16th edition Jayne Marshall Maureen Raynor
  • Pre-eclampsia: pathogenesis, novel diagnostics and therapies Elizabeth A. Phipps, Ravi Thadhani, Thomas Benzing, and S. Ananth Karumanchi. PMID: 30792480