Kailee RIches 13

Fødestillinger

Historisk sett, da kvinner fødte barn hjemme, skjedde fødselen i en eller annen form for oppreist stilling. Det var først da fødslene ble flyttet over til sykehusene at den liggende stillingen ble vanligst, og da oftest i den såkalte gynstillingen. I tillegg ble føderommene innredet som operasjonssaler.

I dag vet vi gjennom studier at fødende kvinner foretrekker mer hjemlige omgivelser, men med høy medisinsk sikkerhet. Når det gjelder de mulige fødestillingene i den aktive fasen av fødselen, foretrekker de fleste en eller annen form for oppreist stilling. De begrunner det med at det gir dem en økt følelse av kontroll og delaktighet.

WHO anbefaler også oppreiste fødestillinger. De skriver (fritt oversatt): «Kvinner skal ikke oppmuntres til å innta ryggleie under fødselen. Det skal oppmuntres til og bekreftes at de holder en oppreist stilling samt holder seg i bevegelse under den aktive delen av fødselen.»

Helsemyndighetenes anbefalinger

– Den fødende bør frarådes fra ryggleie – Den fødende bør få informasjon om mulige fødestillinger på helsestasjonen, og under fødselen bør jordmoren legge til rette for bevegelighet og valg av fødestilling. – Med unntak av ryggleie bør den fødende oppmuntres til å innta den fødestillingen hun selv opplever som mest behagelig.

Jordmødrenes erfaring er at det er ytterst få fødende som selv velger å innta gynstilling når de skal føde. I denne stillingen føler de seg mer følelsesmessig avsondret, mindre delaktige og at de ikke har nok kontroll over situasjonen.

Tenk litt over hvilke stillinger du tror kan passe for deg under fødselen. Det kan være vanskelig å velge nøyaktig fremgangsmåte på forhånd, men det er likevel en god idé å ha tenkt litt over hva du tror kunne fungert for deg. Du kan alltids ombestemme deg når du er midt oppi det. Og du kan føle deg trygg på at personalet vil hjelpe deg med å finne de ulike stillingene underveis. De er profesjonelle på dette.

Det er også fint om du og partneren tar en prat om dine tanker om ulike fødestillinger, slik at også partneren føler seg forberedt. En annen ting du bør huske på, er å skifte stilling med jevne mellomrom i løpet av fødselen. Det kan være lett å bli værende i samme stilling, selv om den etter hvert vil begynne å føles ubehagelig. Her har personalet og partneren din en viktig rolle å spille. Ingen fødestilling er behagelig hele tiden, så å bytte etter 20-30 minutter er en god tommelfingerregel. Det er viktig at du kjenner etter hva som funker for din kropp.

Det er flere fordeler med å føde oppreist

– Fødselen går raskere ettersom livmoren får mer effektive arbeidsforhold, tyngdekraften hjelper til, og trykket mot mormunnen blir større. (Hvis du derimot har et veldig raskt forløp og heller vil «bremse» ned litt, gjelder det motsatte, altså å legge seg ned.) – Du og barnet får bedre oksygentilførsel og du puster mer effektivt i en oppreist enn en liggende stilling. Tenk på sangere, de ville aldri ligget og sunget, for da ville de ikke fått nok pust. – Risikoen for kvalme og blodtrykksfall reduseres – Det er lettere å finne riktig presseteknikk – Studier har vist at kvinner får en bedre opplevelse av fødselen når de føder i oppreist stilling.

Kilder: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.