BBHM-Hospital-38

Kommunikasjon

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Når du bærer barnet, holdes det i en høyde som gjør det lettere for barnet å kommunisere med deg og andre rundt seg, noe som er positivt for barnets utvikling.

Snakk med barnet så mye du kan, selv om det ikke kan svare på samme måte som en voksen. Fortell hva du driver med («Nå skal vi skifte bleie, det blir vel fint»), og bruk gjerne forskjellige tonefall når du prater.

For oss mennesker er det viktig å være delaktige i kommunikasjonen med andre og oppleve en følelse av samvær. Når andre svarer og kommuniserer med oss, føler vi oss sett og verdifulle.

Allerede fra barnet er én måned gammelt, benytter det seg av en såkalt turordning, det vil si at det hører på hva du sier, svarer på sin måte, hører igjen på hva du sier, og så svarer igjen. Du kan rett og slett «diskutere» med barnet og la det svare deg på sin måte.