BBHM-BirthCenter-48

Info om amming for deg som er far/medforelder

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Hvorfor er det viktig å støtte opp omkring ammingen?

Amming er ett felles prosjekt! Din holdning til og kunnskap om amming er en av de viktigste faktorene for hvordan mor ser på saken. Jo mer positiv du som far/medforelder er til amming, desto lenger ammer moren, viser forskningen.

Du som far eller medforelder kan gjøre alt det samme med barnet som det moren kan -unntatt å amme. Men du og barnet må også få mulighet til å knytte bånd, og i tillegg trenger mor en pause ibland. Barseltiden kan vare en sårbar tid. Mammaen vil trenge din støtte og oppmuntring gjennom hele ammeperioden. At få til ammingen er i tillegg positivt for mors mentale helse i barseltida, og reduserer blant annet risikoen for ulike typer kreft og livsstilssykdommer.

Studier har vist at fars/medforelderens nærvæ de første timene på fødeavdelingen hjelper moren med å komme i gång med ammingen. https://ammehjelpen.no/far-eller-medmors-rolle/

Som far/medforelder kan du gjøre alt det samme med barnet som det moren kan – unntatt å amme. Men du og barnet må også få mulighet til å knytte bånd, og i tillegg trenger mor en pause iblant. Studier har vist at fars/medforelderens nærvær de første timene på fødeavdelingen hjelper moren med å komme i gang med ammingen. Fars/medforelderens holdning til og kunnskap om amming er en av de viktigste faktorene for hvordan mor ser på saken. Jo mer positiv du som far/medforelder er til amming, desto lenger ammer moren, viser forskningen.

Her tar vi opp noen viktige punkter som du som far/medforelder bør kjenne til og tenke over:

Tilknytning

En god måte å skape tilknytning på er å la barnet ligge hud mot hud på magen din. Legg barnet ligge som en frosk i bare bleien mot din bare mage, slik at dere får hudkontakt. Det er viktig å ha kontroll på at barnet har frie luftveier (at nesen er fri) og får puste, så derfor må du alltid være våken når dere ligger slik. Andre ting du kan gjøre, er å lære deg om spedbarnsmassasje, ta deg av kveldsbadet eller skifte bleier. Det eneste du ikke kan gjøre, er altså å amme. Men all annen form for stell av barnet kan begge foreldrene ta seg av. Husk at dere begge er viktige for barnets beste. Ofte handler det om å våge å ta styringen.

Å føle seg utenfor

Mor kan iblant føle seg alene om ammingen, mens partneren kan føle seg utenfor. Det er viktig at dere kommuniserer med hverandre for å unngå misforståelser. Prøv å sette ord på og fortelle hverandre om tanker og følelser. Tilbring tid sammen alle tre, så dere blir kjent med hverandre. Men sørg også for at dere får hver deres alenetid med babyen. Mamma- og pappahjertet (eller medforelderhjertet) er vidåpent for barnet, men det tar gjerne litt tid før man føler seg trygg som forelder. Gjør det dere merker er best for barnet.

Forholdet

Det er som regel positivt for forholdet at begge foreldrene er delaktige og deler på ansvaret for babyen. Prøv også å ta vare på hverandre. Moren kan trenge litt ekstra støtte rundt ammingen og hjelp til å få litt tid for seg selv, mens faren/medforelderen kan trenge mer tid med barnet. Og begge trenger egentid. Det er bare dere som vet nøyaktig hvordan behovet er i deres familie. Nå som dere har blitt én person til, er det flere behov å forholde seg til. Så lenge man prater åpent om det og tar hensyn til hverandres behov, pleier man å finne gode løsninger.

Noen tips:

  • Fortsett å gi hverandre klemmer – om begge vil det.
  • Bytt på å sove, og legg til rette for at begge får egentid.
  • Husk at denne tiden med en liten baby hjemme er en veldig kort periode i livet.