sergiu-valena-wSyuyeBMzDo-unsplash

Hypnofødsel og hvordan det kan hjelpe når du føder

Det finnes mange måter å forberede seg på til en fødsel. Det kan være å lære mr om de ulike fasene av en fødsel, eller om de forskjellige verktøyene du kan bruke for å håndtere smerte og frykt. Det er også veldig viktig å forberede seg mentalt, og en metode for nettopp dette som er i stadig økning er hypnofødsel.

Hva betyr hypnofødsel?

De første beskrivelsene av Hypnofødsel-metoden kom i 1987, og i dag finnes det flere rollemodeller rundt temaet om naturlig fødsel. Det er også en metode som er dypt forankret i vitenskap og forskning. Hypnose kan sammenlignes med å dagdrømme, eller det å forsvinne inn i noe, som å se en film eller være dypt fordypet i en god bok. Det kan sammenlignes med å havne i en flyteaktig tilstand. Å være i en slik tilstand hjelper oss å koble fra eksterne faktorer og redusere stress. Dette gjør at kroppen bedre kan gjøre jobben sin og være i en bedre tilstand når den skal føde.

Hypnofødsel som metode

Hypnofødsel er en metode hvor du forbereder og styrker deg mentalt før du skal føde ved hjelp av ulike teknikker, som positive tanker, avslapning, visualisering, pust, konsentrasjon og dyp avslapning. Metoden er basert på at du lærer å ta kontroll over nervesystemet ditt og ditt mentale fokus. Denne metoden bygger på grunnlaget for at du tør å koble fra tankene dine og la fødselen skje. Kroppen din vet hva den skal gjøre.

Deler av hypnofødsel er også å forstå hvordan kroppen fungerer fysisk, hvordan kroppene våre påvirkes av stress og redsel, samt å forstå hvordan den virker omvendt når man føler trygghet og harmoni. Et mer positivt ladet ord for smerte innen hypnofødsel er sammentrekninger eller bølger. Gjennom trygghet, ro og avslapning, vil hypnofødsel hjelpe å tiltrekke hormonene som hjelper under fødselen. Oksytocin er det viktigste hormonet og gjennom hypnofødsel hjelper vi nervesystemet å aktivere den delen inni oss som bringer trygghet og harmoni.

Hvordan virker hypnofødsel?

Noe vi vet er at kvinner som benytter seg av hypnofødsel i forbindelse med fødsel bruker medisinsk smertestillende i mindre grad. Den type smertelindring du velger i forbindelse med fødsel er et valg du må ta selv, og det er ingen verdi eller prestisje i det.

Hypnofødsel kan naturligvis gjennomføres både med og uten medisinsk smertelindring. For kvinner som ønsker å føde uten medisinsk smertelindring er hypnofødsel et utmerket valg for å bedre kontrollere smertene. Medisinsk smertelindring, som spinalbedøvelse eller epidural, gir ikke nødvendigvis en mer positiv opplevelse av fødselen. Det som i all hovedsak avgjør om opplevelsen blir positiv eller negativ er hvordan du håndterer smertene, og for smertehåndtering er hypnofødsel et godt valg.

Hypnofødsel handler i all hovedsak om daglige lytteøvelser for å hjelpe deg selv med å sette et mål og endre måten du ser på den kommende fødselen. Når du gjør disse øvelsene vil du oppnå et stadie av total avslapping. Du kan også høre på øvelsene under fødselen. For å få best mulig hjelp av hypnofødsel er det lurt å begynne å trene i god tid før fødsel. Det anbefales at man trener hver dag fra uke 30 av svangerskapet. Det krever litt engasjement, så ikke start for tidlig hvis du vet at du lett blir sliten eller mister motivasjonen. Som med all trening, jo mer du trener, jo bedre blir du. Det er selvfølgelig aldri for sent å begynne hvis du vil bruke hypnofødsel. Selv lite trening er bedre enn ingen trening.

Kilde: - Atis FY, Rathfisch G. The effect of hypnobirthing training given in the antenatal period on birth pain and fear. Complement Ther Clin Pract. 2018 Nov;33:77-84. doi: 10.1016/j.ctcp.2018.08.004. Epub 2018 Aug 18. PMID: 30396631. - Uludağ E, Mete S. The effect of nursing care provided based on the philosophy of hypnobirthing on fear, pain, duration, satisfaction and cost of labor: a single-blind randomized controlled study. Health Care Women Int. 2021;42(4-6):678-690. doi: 10.1080/07399332.2020.1835916. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33179993.