Article 3

Hvordan påvirker bilen min valget av bilstol?

Artiklene Hvilken type bilstol trenger du? og Hvorfor er det sikrere med en bakovervendt bilstol? har forhåpentligvis gitt deg mer innsikt i hvorfor det er viktig med kvalitetstester som Plus-test og bakovervendt posisjon. Når denne forståelsen er på plass, er det på tide å gå videre i prosessen. Før du kjøper en bilstol kan det være lurt å stille seg spørsmål som; hvilken bilstol er kompatibel med bilen min, og hvilke monteringsmuligheter finnes?

Monteringsmuligheter

Det finnes to monteringsmuligheter: ISOFIX og beltemontering.

ISOfix installation

ISOFIX er et festesystem for bilstoler som er internasjonalt standardisert og som i prinsippet finnes i alle biler produsert etter 2006. Beltemontering innebærer i stedet en montering ved hjelp av bilens eget trepunktsbelte. Her kan det være greit å se hvilke muligheter bilen din har.

Sikkerhetsmessig er det ingen forskjell om bilstolen monteres med ISOFIX eller beltemontering. En ISOFIX-montering er imidlertid generelt enklere og reduserer risikoen for feil montering. Noen beltemonterte bilstoler har i dag smarte funksjoner for å forenkle monteringen, blant annet selvstrammende forankringsseler. Over 50 % av alle bilstoler er feilmontert på en eller annen måte, så sørg for å velge en bilstol som gjør monteringen enkel.

Hvordan vet jeg om bilstolen passer i bilen min?

Hvis du er usikker på om bilstolen passer i bilen din, har flere av bilstolprodusentene utarbeidet såkalte billister for å gi deg best mulig veiledning i kjøpsprosessen. Det er også greit å være klar over at ulike steder i bilen kan være kompatible med ulike typer bilstoler. For eksempel kan en og samme bil være kompatibel med både ISOFIX og beltemonterte bilstoler, men på ulike steder i bilen. Da kan du som har flere barn med fordel kombinere beltemonterte bilstoler og ISOFIX-bilstoler.

Les mer om valget av bilstol og viktigheten av bakovervendt bilstol, i bilstolguiden som du finner under Artikler og Verktøy.