BBHJ-Homebirth3 (16)

Husk at smerte oppleves forskjellig

Ulike fødende har ulike måter å forholde seg til smerten på. Smerten er med andre ord svært individuell. Noen ganger takler du smerten bedre enn andre ganger. Når du er glad, uthvilt, rolig og full av energi, er det gjerne også lettere å holde ut smerten. Hvis du derimot er sulten, trøtt og frustrert, er det som regel tøffere.

Forskjellige hendelser og opplevelser fra tidligere i livet kan også ha stor betydning for hvordan du møter smerten i fødselen. Til syvende og sist er kanskje det viktigste å tenke på at det ikke er noen prestisje i hvordan man føder – enten det er med eller uten smertelindring. Du føder på den måten som er riktig for deg.

Kilder: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.