shutterstock 573518440

Besøk i svangerskapsuke 36

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Vid dette besøk sjekkes de vanlige kontrollerne som blodtrykk, vekt, urinstiks, symfyse-fundus mål og hvis du føler daglig med liv. Jordmor eller fastlege bekrefter hvordan babyen ligger i din limor og hvis babyens hode er festet, knapt festet eller bevegelig i bekkenet, deretter avlyttes hjertelyden til fosteret.

Ved spørsmål om sete- eller tverrleie vil du bli henvist til en ultralydundersøkelse for å få et mere sikkert svar om babyens posisjon. Du vil og få spørsmål om bruk av tobakk og alkohol vid dette besøk, dette er rutine inom svangerskapsomsorgen. Besøket kan og inneholde en samtale om fødsel, barseltid og videre oppfølging på helsestasjon.