siora-photography-cixohzDpNIo-unsplash

Besøk i svangerskapsuke 28

Vid dette besøk måles ditt blodtrykk, vekt, urinstiks (sjekker hvis det finnes protein i urinen eller ikke), symfyse-fundus mål, blodverdi (hemoglobin), spørsmål hvis du føler daglig med liv, avlytting av hjertelyden til fosteret, informasjon om normal søvn og gunstig liggestilling (legge seg å sove i sideleie).

Hvis du som gravid har Rh negativ blodgruppe og ditt foster er RhD positiv, vil du få en sprøyte som kalles for anti-D profylakse for å forhindre immunisering mellom deg og fosteret. Injeksjonen gis hos fastlege eller på helsestasjon. Det dokumenteres i helsekort for gravide/journal at medikamentet (profylaksen) er gitt.