Asthma - T1

Astma og graviditet

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Du vil sannsynligvis oppleve endringer i astmasymptomene dine under graviditeten. Det betyr ikke at astmaen din vil forverres. Faktisk forbedres en tredjedel, en tredjedel forverres, og en tredjedel forblir uendret. Med andre ord kan du merke astmasymptomene dine annerledes, og det er ikke uvanlig.

Det er viktig at du fortsetter å bruke astmamedisinene dine minst like regelmessig som før du ble gravid. Utilstrekkelig behandlet astma utgjør en større risiko for fosteret enn eventuelle risikoer knyttet til medisinene. Studier støtter at langvarig behandling med inhalasjonskortison, bronkodilaterende midler eller antileukotriener ikke har vist noen sammenheng med for tidlig fødsel eller økt frekvens av fosterskader. Hvis du er usikker på medisinene dine, er det viktig at du konsulterer helsepersonell slik at du tørr å følge behandlingsanbefalingene.

Astma er en vanlig sykdom, som innebærer kronisk betennelse i luftveiene med symptomer som hoste og kortpustethet. Mellom åtte og ti prosent av alle kvinner i fruktbar alder har astma.

Første trimester:

Hvordan påvirkes astmaen under graviditeten?

Mange kvinner med astma opplever endringer i symptomene sine under graviditeten. Anslagsvis forbedres en tredjedel, en tredjedel forverres, og en tredjedel forblir uendret. Med andre ord: hvis du merker at dine astmasymptomer endrer seg, er det ikke uvanlig.

Å være gravid gir en økt belastning for åndedrettssystemet, og selv personer som ikke plages av astma kan oppleve mer pustebesvær og påvirkning på pusten under graviditet. Derfor er det ekstra viktig at du som er gravid og har astma er kjent med symptomer, behandling og egenomsorg ved astma under din graviditet for at du skal kunne ha det så bra som mulig.

Kortpustethet ved astmaplager er mer vedvarende og varer ofte lenge etter aktivitet. Symptomer som skiller astmaplager fra "vanlig kortpustethet" er hoste, pipende pust, hvesende utpust og kortpustethet eller trykk over brystet. Hvis du opplever ett eller flere av disse symptomene, skyldes det sannsynligvis at astmaen din ikke er fullt kontrollert, og du trenger å øke behandlingen din.

Det overordnede målet for astmabehandling er å oppnå optimal kontroll over astmaen. Dette gjelder spesielt under graviditeten, da velkontrollert astma ikke bare fremmer din helse som vordende mor, men også fosterets helse. Det er derfor av største viktighet for deg som er gravid med astma å ha god kunnskap om faktorer som kan forverre symptomene dine og forstå viktigheten av å bruke forebyggende medisiner og behandling ved forverring.

Hva skjer ved ubehandlet og/eller ukontrollert astma?

Ubehandlet eller ukontrollert astma kan ha negative effekter på barnet. For gravide kvinner som ikke håndterer sin astmatilstand øker risikoen for tilstander som preeklampsi. Dette kan igjen føre til komplikasjoner som for tidlig fødsel og lav fødselsvekt hos barnet. For å redusere risikoen for ukontrollert astma er det viktig at du justerer behandlingen din etter ditt nåværende velvære, altså at du tar mer medisin når betennelsen i luftveiene øker og mindre når du har det bedre. En individtilpasset behandlingsplan der du følger behandlingsanbefalinger basert på nåværende velvære kan hjelpe deg å optimalisere behandlingen din og dermed motvirke risikoen for ukontrollert astma.

Hva er den vanligste utløsende faktoren for astmaforverring hos gravide?

Virusforårsakede forkjølelser eller at man ikke tar sin inhalasjonskortison er den vanligste utløsende faktoren for å forverre tilstanden når man har astma.

Er astmamedisiner trygge å ta under graviditeten?

Ja! Når det gjelder astmaen din, er det viktig at du bruker astmamedisiner i de angitte mengdene som din behandler har anbefalt. Inhalasjonskortison er den vanligste behandlingen for astma og er trygt å ta gjennom hele graviditeten!

For deg som blir forverret i din astma, kan du også trenge kortison i tablettform. Heller ikke dette anses å øke risikoen for fosteret, forutsatt at doseringen følger din behandlers ordinasjon.

Risikoene med ubehandlet astma er større enn risikoene med astmamedisiner. Kontakt din behandler hvis du er usikker eller har spørsmål om spesifikke medisiner, slik at du føler deg trygg med å ta behandlingen din.

Hvordan kan jeg best håndtere min astma under graviditeten?

Å ta vare på deg selv er en sentral del av å oppnå kontroll over astmaen din, og å utdanne deg selv og forstå sykdommen din er avgjørende trinn i denne prosessen. Du er allerede på rett vei for å optimalisere håndteringen av astmaen din. Siden astma er en sykdom som kan variere over tid, er det viktig å kunne tilpasse behandlingen din etter dine nåværende behov.

Behandling og egenomsorg: - Følg dine behandlingsanbefalinger - Kontakt din behandler hvis du er usikker på behandlingen din eller opplever utilstrekkelig effekt av behandlingen. Målet er at du skal være symptomfri fra astmaen! - Som alltid er det viktig at du har en korrekt inhalasjonsteknikk slik at du får i deg medisinen korrekt og der den gjør nytte. Hvis du er usikker, bør du kontakte din behandler som kan sjekke inhalasjonsteknikken din. På janusinfo finnes filmer som viser hvordan du skal gå frem for hver spesifikk inhalator. - Unngå det som trigger deg i din astma, for eksempel sterke lukter, kulde/varme, pelsdyr, røyklukt, stress. - Mosjoner og hvil deg ved behov. - Unngå det du er allergisk mot. - Overvekt og fedme kan gi større plager. - Pusteteknikker: lær deg avslapnings- og pusteteknikker som dyp pusting og yoga. Disse teknikkene kan hjelpe deg å håndtere stress og redusere risikoen for astmaanfall. - Unngå infeksjoner.

Oppsummering Målet med astmabehandling er full astmakontroll og symptomfrihet. Hvis du opplever symptomer betyr det at astmaen din ikke er godt kontrollert, og du bør kontakte din behandler for å optimalisere behandlingen din. Vil du få bedre kontroll på astmaen din og hjelp til å justere behandlingen din for å optimalisere velværet ditt? AsthmaTuner er et digitalt behandlings- og egenomsorgsverktøy som hjelper deg som har, eller trenger utredning for, astma. Astma er en variabel sykdom der symptomer og lungefunksjon varierer daglig, og med hjelp fra AsthmaTuner får du støtte i hvordan du skal justere behandlingen din og håndtere sykdommen din. Du som mistenker astma eller allerede har en diagnose kjenner sikkert igjen deg i vanskelighetene med å tolke symptomene dine. Med det digitale verktøyet AsthmaTuner får du ikke bare økt innsikt i dine unike symptomer, men også et effektivt verktøy for å ta vare på helsen din.

Hvilke verktøy kan jeg bruke for å sikre at astmaen min er kontrollert under graviditeten? Å nøye overvåke astmaen din er avgjørende for å oppnå kontroll over symptomene, opprettholde normal lungefunksjon, sikre en positiv prognose for astmaen din, og for å sikre at medisineringen din er optimal uten risiko for under- eller overmedisinering. AsthmaTuner tilbyr en digital løsning for å overvåke astmaen din. Ved å bruke denne appen i kombinasjon med en bærbar lungefunksjonsmåler, kan du enkelt følge med på astma-statusen din og justere behandlingen din ved behov.

Kilder: - Astma- & allergiförbundet - BAMSE - Nationellt kliniskt kunskapsstöd - janusinfo.se - 1177.se