Kathrine Bagger

nationality
Danmark
occupation
Jordmor
education
Autorisert jordmor

Om

Jeg ble ferdig utdannet jordmor sommeren 2020, så jeg er en relativt fersk jordmor. I løpet av min tid som student har jeg hatt utplasseringer på mindre sykehus hvor jeg har fått mye erfaring innen den ukompliserte fødselsprosessen.

Siden jeg tok graden min har jeg jobbet på fødeavdelingen i Odense, Danmark som er et undervisningssykehus, og der har jeg møtt mange kvinner med forskjellige komplikasjoner i forbindelse med både svangerskap og fødsel. Så til tross for at jeg har vært i jordmorfaget en relativt kort periode har jeg likevel fått en god del erfaringer og kunnskap fra de ulike sykehusene.

Lidenskap

Min lidenskap, og noe jeg føler sterkt for, er å gi kvinner en god opplevelse og følelsen av å bli sett og hørt. En av nøkkelkomponentene i dette er informert samtykke, noe jeg føler veldig sterkt for. I tillegg til dette streber jeg også etter å gi kvinnene best mulig behandling, og tilpasse alle våre retningslinjer og anbefalinger til den enkelte kvinnen.