gudrun 900x600

Gudrun Abascal

nationality
Sverige
occupation
Jordmor
education
Autorisert jordmor og forfatter

Om

Under mine 40 år som jordmor har jeg alltid strebet etter å forbedre svangerskapsomsorgen i Sverige. Jeg har jobbet med å gi vordende foreldre den best mulige starten på foreldreskapet gjennom mitt arbeid som jordmor, men også som forfatter av flere bøker. Jeg har skrevet bøkene «Å føde» og «Å møte fødesmerte». Jeg har også vært med på å skrive «A child is born» samt «Vannet går» sammen med Nina Campioni. I alle disse bøkene har jeg gjort mitt beste å dele mine opplevelser og kunnskap om fødsel og alt det handler om.

Jeg har stor tillit til at kvinnen er den som er best egnet til å føde, og vi jordmødre er her for å hjelpe dem. Vår oppgave er å appellere til den indre kraften som alle kvinner besitter og ikke slippe bekymring og frykt inn i rommet.

I 2006 ble jeg tildelt S:t Eriksmedaljen av Stockholm By, som deles ut til innbyggere i Stockholm som har gjort noe ekstraordinært gjennom sitt arbeid eller sin innsats. Og i 2015 ble jeg tildelt æresprisen av Svenska Barnmorskeförbundet (Svensk jordmorforening) med følgende beskrivelse: Gudrun har gjennom sitt arbeid bidratt til å endre og forbedre helsevesenet for gravide og fødende kvinner i Sverige.

To utmerkelser jeg er svært stolt av!