Fetal movements 900x600

Uke 28

På dette stadiet i svangerskapet, kan det være nyttig å identifisere et mønster i bevegelsene babyen din foretar seg. Alle babyer beveger seg forskjellig og noen er mer subtile. Hvor mye du føler avhenger av flere ulike faktorer, blant annet babyens plassering i livmoren, hvor mye fostervann det er, hvor babyen sparker og hvor aktiv babyen er.

Det finnes en metode for å ta hensyn til fosterbevegelser og en strategi som hjelper deg å identifisere babyens bevegelsesmønster. Denne metoden kalles «Mindfetalness» og har som formål at du som kommende mor skal føle deg så trygg og godt informert som mulig. Den er designet slik at du kan stole på instinktene dine når det kommer til hvor mye barnet ditt beveger seg og hva som uansett anses som avvikende. Du kan lese mer om fosterbevegelser i vår artikkel «Fosterbevegelser» som du finner under Artikler & Verktøy → Graviditet og mer om selve metoden på www.mindfetalness.com.

Kilder: - Akselsson A, Lindgren H, Georgsson S, Pettersson K, Steineck G, Skokic V, Rådestad I. Mindfetalness to increase women's awareness of fetal movements and pregnancy outcomes: a cluster-randomised controlled trial including 39 865 women. BJOG. 2020 Jun;127(7):829-837. doi: 10.1111/1471-0528.16104. Epub 2020 Feb 8. PMID: 31971325. - Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur. - Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier.