Fetal movements 900x600

Uke 25

Fra uke 25 og utover sies det at du normalt sett skal kunne føle babyen din bevege seg daglig. Dette varierer selvfølgelig mellom ulike barn, svangerskap og kvinner. Det er mulig du har et aktivt liv og ikke har tid til å stoppe opp og føle i løpet av dagen. Da er det som regel lettere å kjenne bevegelser om kvelden når du legger deg ned og slapper av. Det er også mulig du har et barn som er mer aktivt på bestemte tider av døgnet.

Mange opplever at babyen beveger seg mest på kvelden og sent på ettermiddagen, noe som kanskje stemmer, men det handler nok også om at du mest sannsynlig er mer oppmerksom ved disse anledningene. Barnet ditt beveger seg faktisk ofte uten at du selv merker det. Barnets bevegelser er ikke bare spark, men kan komme i form av når barnet svelger, øver på pusting, reflekser og små bevegelser av hender eller føtter. Hvis du ikke er sikker på om du følte at barnet ditt beveget seg i løpet av dagen, ta et øyeblikk når du legger deg ned og kjenn etter. Det er vanligvis lettere å kjenne bevegelser når du ligger på venstre side. Hvis du ikke føler at barnet ditt beveger seg eller du opplever angst, kan du kontakte klinikken du planlegger å føde på for å spørre om råd og hjelp.

Kilder:

  • Akselsson A, Lindgren H, Georgsson S, Pettersson K, Steineck G, Skokic V, Rådestad I. Mindfetalness to increase women's awareness of fetal movements and pregnancy outcomes: a cluster-randomised controlled trial including 39 865 women. BJOG. 2020 Jun;127(7):829-837. doi: 10.1111/1471-0528.16104. Epub 2020 Feb 8. PMID: 31971325.
  • Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier.