Fetal movements 900x600

Uke 20

Rundt uke 20 pleier mange å føle de første bevegelsene her og der, i ny og ne. Til å begynne med er det ikke sikkert du vet helt hva du følte, kan det ha vært barnet mitt? Mange beskriver de første bevegelsene som små bevegelser eller små napp. Noe ukjent som stadig dukker opp når du minst venter det, men over tid og etter hvert som barnet vokser, blir det tydeligere og skjer oftere. Da kan du til og med føle deg trygg på at det du følte for noen uker siden faktisk var en bevegelse fra barnet ditt.

Foreløpig er det ingen faste retningslinjer for hvor ofte du vil kjenne bevegelser fra babyen. Hvis morkaken er plassert i frontveggen er det også helt normalt om det tar noen uker til før du kjenner de første sparkene. Når morkaken legger seg foran i livmoren, ligger den som en beskyttende pute mellom huden din og babyen din og demper derfor følelsen av bevegelsene. Plasseringen av morkaken blir sett på under de rutinemessige ultralydkontrollene i uke 18-20. Noen ganger kan dette forklare hvorfor du kan ha problemer med å føle bevegelser. Etter hvert som svangerskapet går videre flytter morkaken seg vanligvis til livmoren og du vil da kjenne spark og bevegelser tydeligere.

Kilder:

  • Akselsson A, Lindgren H, Georgsson S, Pettersson K, Steineck G, Skokic V, Rådestad I. Mindfetalness to increase women's awareness of fetal movements and pregnancy outcomes: a cluster-randomised controlled trial including 39 865 women. BJOG. 2020 Jun;127(7):829-837. doi: 10.1111/1471-0528.16104. Epub 2020 Feb 8. PMID: 31971325.
  • Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier.