Fetal movements 900x600

Uke 16

Tidlig i svangerskapet vil babyen din bevege seg uten at du legger merke til det, men med hjelp av ultralyd vil du se små bevegelser så tidlig som i uke 7 eller 8, og kan være en bevegelse så liten som en vridning av hodet. Det er også mulig å se bevegelser når babyen puster allerede i uke 11. Det er dog veldig vanskelig å føle slike bevegelser når babyen er så liten, da disse bevegelsene ofte finner sted inne i babyen og i fostervannet.

Noen kvinner opplever at de føler fosterbevegelser tidlig i svangerskapet, rundt uke 16, noen til og med allerede i uke 12. Noen ganger er det vanskelig å vite forskjellen på generelle bevegelser i magen og babyens bevegelser. Å kjenne fosterbevegelser så tidlig er uvanlig, og noen mener at det til og med er umulig. Men hvis du opplever gjentagende små bevegelser, kan det være barnet ditt som gjør seg hørt. Men som vi nevnte, det er fortsatt veldig uvanlig og ganske normalt å ikke føle noe, men husk at barnet ditt beveger seg, selv når du ikke føler det.

Kilder:

  • Akselsson A, Lindgren H, Georgsson S, Pettersson K, Steineck G, Skokic V, Rådestad I. Mindfetalness to increase women's awareness of fetal movements and pregnancy outcomes: a cluster-randomised controlled trial including 39 865 women. BJOG. 2020 Jun;127(7):829-837. doi: 10.1111/1471-0528.16104. Epub 2020 Feb 8. PMID: 31971325.
  • Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier.