Detroit-birth-photography-HannahS (145)

Hva kan man gjøre dersom man er redd for å føde?

Det er mange gravide kvinner som har mye de lurer på eller føler seg engstelige når det kommer til fødselen. Studier fra de nordiske landene har vist at mellom 8-23% av alle kvinner opplever en viss grad av frykt for å føde. Når man prøver å finne ut av hvor mange kvinner som opplever dette så kommer det også an på hvordan man stiller spørsmålet, altså hvilket måleinstrument eller skala du bruker. Men det sies ofte at rundt 20%, eller hver femte kvinne, opplever frykt for å føde. Alvorlig fødselsangst forekommer hos ca 6-10% av alle kvinner, og ca 2% har noe som kalles fobisk frykt eller fødselsfobi. Forekomsten og årsaken til frykten avhenger av mange faktorer.

Fødselsfrykt deles inn i fire grader: Lett, middels, alvorlig og fobisk

Lett fødselsfrykt innebærer en uro som kvinnen selv er i stand til å håndtere, mens en middels frykt er en sterkere grad som kvinnen kan slite med å håndtere på egen hånd. Den alvorlige fødselsfrykten er en sterk uro som påvirker kvinnens hverdag, og kan i enkelte tilfeller innebære at hun unngår å bli gravid eller ikke kan tenke seg å føde vaginalt i det hele tatt, men ønsker å føde med hjelp av keiserfødsel. Den fobiske frykten er en ekstrem frykt som kan føre til at kvinnen aldri blir gravid selv om hun ønsker det og lengter etter barn.

Primær eller sekundær frykt

I tillegg til disse fire graderingene blir fødselsfrykt delt inn i primær eller sekundær frykt. Primær fødselsfrykt er når kvinnen ikke har født barn før, og frykten har oppstått under oppveksten eller tidligere i livet. Sekundær fødselsfrykt er når kvinnen opplever frykt på grunn av en tidligere fødselsopplevelse som var vanskelig eller traumatisk for kvinnen. Det innebærer altså ikke at fødselen i seg må ha vært komplisert eller traumatisk, men at kvinnens opplevelse av fødselen var det.

Vanlige årsaker til fødselsfrykt

De vanligste årsakene til fødselsfrykt er uro for å miste kontrollen, for smerte, risiko for rifter knyttet til fødsel eller komplikasjoner som kan oppstå, enten for mor eller barn. Andre grunner som kvinner oppgir når det kommer til å føde er å ikke bli sett eller svekkende tillit til personalet, men også svekkende tillit til sin egen kropp og evne til å føde.

Du kan få hjelp

På jordmorklinikken spør din jordmor deg hvordan du ser på fødselen og hvilke følelser du har når det kommer til fødselen. Dersom du uttrykker noen form for uro eller frykt vil din jordmor spørre mer og vurdere graden av fødselsfrykten for at du skal få riktig hjelp og behandling. På jordmorklinikken kan du få lagt til rette for ekstra besøk hvor du snakker mer om følelsene dine rundt fødselen, og du får utvidet informasjon og mulighet til å stille spørsmål.

Kvinnor med middels eller alvorlig frykt får ofte en rekvisisjon til en spesialistklinikk eller samtaleklinikk som kalles for Auroraklinikk. Der jobber jordmødre og leger som spesialiserer seg på denne typen frykt. Ulike klinikker har ulike arbeidsmåter, men det finnes ofte tilgang til psykologer, rådgivere og psykiatere, i tillegg til jordmødre og leger.

Behandlingen innebærer ofte et innledende samtale med en jordmor, hvorpå det tilbys støttende samtaler, fødselsforberedelser og i noen tilfeller også terapi. Sammen vil dere prøve å finne ut hvor frykten kommer fra, hvilke bekymringer du har og om det er noe som kan hjelpe deg i form av forberedelser eller planlegging. For mange kvinner kan det hjelpe å lage en såkalt fødselsplan, den kan inneholde hvilken type av smertelindring du ønsker og når. Det kan for eksempel være lettere å vite at du har mulighet for epidural tidlig, eller få en dato for når fødselen starter. Du kan også lage en plan som inkluderer hvilken type støtte som gjør det lettere for deg, som for eksempel at din jordmor er tilstede hele tiden, eller har en annen støtteperson med deg på rommet. Hensikten med behandlingen er at du skal få økt trygghet og kunnskap for å styrke din tro på deg selv og din evne til å føde, og å til slutt få en positiv fødeopplevelse, uavhengig av hvordan du velger å føde.

Er det mulig å ønske seg keiserfødsel på grunn av fødselsfrykt?

Kvinner med fødselsfrykt oppsøker ofte denne typen behandling med et ønske om å føde med keisersnitt. I dag kan du ikke velge hvilken måte du skal føde som vordende forelder, men behandlingen som er tilgjengelig tar som sagt sikte på at du skal få en positiv fødeopplevelse, uavhengig av hvordan du føder. Det kan være vanskelig å måtte gå gjennom disse samtalene når man innerst inne vet at et keisersnitt hadde fjernet disse vanskelige følelsene. Noen kvinner føler også at den medisinske risikoen ved et keisersnitt er lavere sammenlignet med en vaginal fødsel.

Vi vet at risikoen for medisinske komplikasjoner generelt sett er lavere ved en vaginal fødsel sammenlignet med et keisersnitt, og i tilfeller hvor angsten er stor kan informasjon og økt kunnskap bidra til lavere frykt og økt trygghet når det kommer til fødsel. Noen ganger er det ikke mulig å behandle frykten, og i disse tilfellene kan det være nødvendig med planlagt keiserfødsel. Denne avgjørelsen tas alltid av en fødselslege og bør tas i samråd med pasienten.