vince-fleming-k8Dqzu25nd8-unsplash

Hva er og hvorfor kaller vi det fjerde trimester?

ByEsther Skantz

Jordmor

Under svangerskapet fokuserer det medisinske personalet på selve graviditeten, og på helsen til moren og det nyfødte spedbarnet. Dette gjelder spesielt i løpet av den siste måneden av graviditeten, da denne er fylt med mange jordmorbesøk og kontroller, hvor helsen til mor og barnet blir nøye overvåket. Etter graviditeten overtas dette av en barnesykepleier som undersøker barnets helse.

Uttrykket fjerde trimester

Fjerde trimester er et uttrykk som ble oppfunnet av en barnelege og vitenskapsmann ved navn Harvey Karp. Han mener at vi blir født et trimester for tidlig, og at de første 3-4 månedene etter svangerskapet derfor burde anses som en forlengelse av selve svangerskapet, med tanke på barnets behov for oppmerksomhet og utvikling. Men for den nybakte moren er det også et fjerde trimester.

Den kommende perioden kan være overveldende

Det er ofte oppfølging av mors helsetilstand med flere besøk hos jordmor 6-8 uker etter svangerskapet. Mange kvinner opplever at de ikke helt vet hvor de skal henvende seg. I fjerde trimester flyttes ofte fokuset fra å tidligere ha vært gravid til nå å ha en nyfødt baby. Det kan føre til en intens periode hvor det er risiko for at mors velvære blir nedprioritert. Det er en krevende periode som ofte leder til søvnløshet, nye krav og prioriteringer, samt vesentlige endringer. Samtidig er det viktig å huske på at kroppen trenger tid til å helbredes og restitueres.

Du har rett til støtte når du trenger det

Mange mennesker opplever det som vanskelig å definere hva som er «normalt» og hva som ikke er det, men det er en tid for tilpasning, restitusjon, helbredelse, samt oppbygging av forbindelse til barnet. Du og kroppen din må restitueres etter et langt svangerskap og fødsel.

Det å kalle denne perioden for fjerde trimester er et forsøk på å vise at behovet for pleie og støtte ikke slutter etter svangerskapet, men snarere at kroppen, sinnet og den generelle velværen blant kvinner stadig gjennomgår forandringer og en helbredelsesprosess. Derfor ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på denne perioden og gi deg den støtten du måtte trenge.

Kilder: