gravid ammar_178884516

Fungerer amming som prevensjon?

ByEsther Skantz

Jordmor

Etter et svangerskap er det veldig individuelt når menstruasjon og eggløsning kommer tilbake. For noen kan det komme tilbake etter bare noen få uker. For andre kan det ta flere måneder før det er tilbake.

Hvordan fungerer metoden?

LAM som står for laktasjons-amenorémetoden, er metoden som forhindrer at en kvinne blir gravid gjennom amming. Laktasjon betyr amming eller melkedannelse. Amenoré betyr uten blødning. Eggløsningen din stopper under amming, og det er fordi hormonene i ammeperioden hemmer eggløsningsstimuleringen. Du må amme minst hver sjette time (selv på natten) og kun gi barnet ditt morsmelk for at LAM skal virke.

Amming har blitt studert som et prevensjonsmiddel i en rekke ulike studier. Enkelte kriterier må møtes for at amming skal hindre eggløsning og dermed forhindre graviditet. De samme studiene viser at LAM vil virke 98 % mot å forhindre graviditet dersom kriteriene møtes.

Svar på følgende spørsmål for å se om du oppfyller kriteriene:

  • Har du hatt menstruasjon etter svangerskapet? (for å regnes som menstruasjon, bør blødningen vare to dager på rad, to måneder etter fødselen)
  • Har du gitt barnet ditt noe annet enn morsmelk? Noen eksempler kan være morsmelkerstatning eller vann.
  • Er barnet ditt eldre enn 6 måneder?

Om du svarte ja på spørsmålene over og du ønsker å unngå å bli gravid, burde du bruke en annen metode.

Hvorfor skal barnet mitt ikke være eldre enn seks måneder?

Dette er et av kriteriene som har blitt diskutert og som har blitt stilt spørsmålstegn ved. LAM virker sannsynligvis selv etter at barnet ditt er seks måneder gammelt. Anbefalingene fra WHO er å amme barnet frem til det er seks måneder gammelt, som er like langt LAM-studiene strekker. Når barnet er seks måneder gammelt har det ofte begynt å smake fast føde og da kan eggløsning forekomme. Det er verdt å huske at eggløsning skjer før blødningen, noe som betyr at du kan bli gravid før du menstruerer.

Kilder: