BBHM-Hospital-18

Fødselsbrev

Det kan være til stor hjelp å skaffe seg et realistisk bilde på hvordan fødselen vil bli, og så snakke om det med noen man føler seg trygg på. Et tips for å få uttrykket følelsene er å skrive ned alle tanker og forventninger i et fødselsbrev. Noen skriver svært detaljert, mens andre fatter seg i korthet. Andre igjen har ikke behov for å skrive noe fødselsbrev i det hele tatt. For jordmoren kan imidlertid et slikt fødselsbrev være en mulighet til å danne seg et bilde av personligheten din og hvilke følelser og tanker du og partneren har rundt fødselen.

Fødselsbrevet vil være særlig verdifullt dersom du kommer til fødeavdelingen i full fødsel og har vansker med å uttrykke deg. Brevet kan også fylle en funksjon for dere som par ved at dere kan reflektere over hverandres tanker og forventninger rundt både selve fødselen og det å skulle bli foreldre. Det er viktig å være klar over at fødselsbrevet ikke er noen kontrakt. Det kan skje mye underveis i fødselen som gjør at du og partneren i samråd med jordmoren må revurdere det dere har skrevet.

Sources: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.